Internetbehandling – Sömn

Nytt webbaserat behandlingsprogram för sömnbesvär

Sovhjälpen är ett webbaserat behandlingsprogram för sömnbesvär som är utvecklat av psykologen och sömnforskaren Marie Söderström tillsammans med Psykologpartners KBT-Online. Programmet bygger på kognitiv beteendeterapi och sömnforskning. Metoderna har visat sig effektiva i flera kontrollerade behandlingsstudier.

Programmet omfattar sju avsnitt och innehåller bl a information om hur sömn fungerar och hur sömnen påverkas av våra tankar och beteenden. Med hjälp av programmet arbetar du steg för steg med olika KBT-metoder som syftar till att förbättra din sömn och minska eventuell stress och oro kring sömnen.

Är du intresserad av att pröva Sovhjälpen kontaktar du oss via denna länk (info@kbtcentralen.se). Vi kontaktar dig, och bokar tid för en inledande bedömning av dina sömnbesvär. Därefter introduceras du till webprogrammet som du arbetar med på egen hand. Webbehandling har fördelar genom att du kan arbeta med behandlingen i din egen takt och i din vardagsmiljö, samtidigt som det finns möjlighet att få terapeutstöd av oss per telefon eller e-post under programmets gång.

Sömn – Sov bättre med kognitiv beteendeterapi


Sömn – sov bättre med KBT
Marie Söderström

”Inte igen. Inte en natt till. Det har gått flera veckor nu, sedan sömnen försvann. Trots att du så innerligt vill, trots tröttheten som genomtränger dig, är det omöjligt att somna. Hjärtat slår hårt. Det kryper i kroppen och du vänder dig för att hitta en bättre ställning – i sängen som blivit din fiende. Tankarna brusar runt i huvudet. Du vill inte ha dem, men de kommer ändå, tankarna om vad som ska hända imorgon, om vad du inte får glömma och hur du skall lösa olika problem. Och så tankarna om att nu måste du verkligen sova. Nu måste du sluta tänka!”

Så inleds Marie Söderströms bok om sömn och hur du på egen hand kan göra för att förbättra sömnen. Under de senaste tio åren har sömnproblem blivit allt vanligare, särskilt bland yngre människor. Främst beror det på vår livsstil och att vi har höga krav på oss själva, både i arbetet och privat. Allt fler upplever att sömnen störs på grund av stress och tankar på arbetet. Sömnbesvär är också en viktig faktor för utveckling av utmattnings-syndrom. Kognitiv beteendeterapi, KBT, är den metod som i forskningsstudier har visat bäst resultat på lång sikt vid olika typer av sömnbesvär. Boken bygger på de senaste rönen om sömn och stress och ger konkreta verktyg för hur man med hjälp av KBT, på egen hand, kan komma till rätta med sömnproblem.

Här kan du beställa ”Sömn”