Sömn – Sov bättre med kognitiv beteendeterapi


Sömn – sov bättre med KBT
Marie Söderström

”Inte igen. Inte en natt till. Det har gått flera veckor nu, sedan sömnen försvann. Trots att du så innerligt vill, trots tröttheten som genomtränger dig, är det omöjligt att somna. Hjärtat slår hårt. Det kryper i kroppen och du vänder dig för att hitta en bättre ställning – i sängen som blivit din fiende. Tankarna brusar runt i huvudet. Du vill inte ha dem, men de kommer ändå, tankarna om vad som ska hända imorgon, om vad du inte får glömma och hur du skall lösa olika problem. Och så tankarna om att nu måste du verkligen sova. Nu måste du sluta tänka!” (Ur: Sömn – Sov bättre med kognitiv beteendeterapi av Marie Söderström)

Under de senaste åren har sömnproblem blivit allt vanligare, särskilt bland yngre människor. Främst beror det på vår livsstil och att vi har höga krav på oss själva, både i arbetet och privat. Allt fler upplever att sömnen störs på grund av stress och tankar på arbetet. Sömnbesvär är också en viktig faktor för utveckling av utmattningssyndrom. Kognitiv beteendeterapi, KBT, är den metod som i forskningsstudier har visat bäst resultat på lång sikt vid olika typer av sömnbesvär. Boken bygger på de senaste rönen om sömn och stress och ger konkreta verktyg för hur man med hjälp av KBT, på egen hand, kan komma till rätta med sömnproblem.

Här kan du beställa ”Sömn”