Internetbehandling – Sömn

Nytt webbaserat behandlingsprogram för sömnbesvär

Sovhjälpen är ett webbaserat behandlingsprogram för sömnbesvär som är utvecklat av psykologen och sömnforskaren Marie Söderström tillsammans med Psykologpartners KBT-Online. Programmet bygger på kognitiv beteendeterapi och sömnforskning. Metoderna har visat sig effektiva i flera kontrollerade behandlingsstudier.

Programmet omfattar sju avsnitt och innehåller bl a information om hur sömn fungerar och hur sömnen påverkas av våra tankar och beteenden. Med hjälp av programmet arbetar du steg för steg med olika KBT-metoder som syftar till att förbättra din sömn och minska eventuell stress och oro kring sömnen.

Är du intresserad av att pröva Sovhjälpen kontaktar du oss via denna länk (info@kbtcentralen.se). Vi kontaktar dig, och bokar tid för en inledande bedömning av dina sömnbesvär. Därefter introduceras du till webprogrammet som du arbetar med på egen hand. Webbehandling har fördelar genom att du kan arbeta med behandlingen i din egen takt och i din vardagsmiljö, samtidigt som det finns möjlighet att få terapeutstöd av oss per telefon eller e-post under programmets gång.