Handledning

KBT-Centralen ger handledning, både individuellt och i grupp. Välkommen att kontakta oss för förfrågningar och offerter.

Ola Söderström är legitimerad psykolog, legitimerad psykoterapeut samt utbildad handledare med KBT-inriktning. Ola arbetar med handledning mot terapeututbildningar (Steg 1 och Steg 2) samt med KBT-handledning för verksamma inom vårdorganisationer och privatpraktiker.

Marie Söderström är legitimerad psykolog och arbetar med verksamhetshandledning inom främst primärvård och företagshälsovård för att dra nytta av beteendeanalys, beteendemedicinska tekniker och KBT-metoder och förhållningssätt i verksamheten.