KBT-behandling

Kognitiv beteendeterapi bygger på forskningsbaserade metoder, och har fokus i situationen här och nu. En kontakt handlar om att, steg för steg, hitta konkreta sätt att få livet att fungera bättre. En viktig del av behandlingen är att klienten arbetar med konkreta hemuppgifter mellan sessionerna.

Kontakten inleds med 1-3 bedömningssamtal, då terapeut och klient tillsammans går igenom problembilden, och gör en preliminär analys av situationen. Utifrån denna problemanalys görs sedan en behandlingsplan. Kontakten är tidsbegränsad, och är förhållandevis kort. Varje session är 45 minuter lång.

Problemområden