Problemområden

Kognitiv beteendeterapi har i forskningsstudier visat sig vara effektivt för en rad problemområden.

Du kan läsa mer om olika problem, och hur man kan behandla dem med hjälp av KBT, genom att klicka på rubrikerna nedan.

Depression
När man är deprimerad så upplever man stark nedstämdhet, man förlorar energi och intresse för vardagliga aktiviteter, tänker negativt om det mesta i tillvaron, upplever meningslöshetskänsla, ser ingen framtid och upplever sig som värdelös.

Sömnproblem
Sömnstörningar kan handla om att man antingen har svårt att somna, vaknar ofta under natten eller för tidigt på morgonen. Det kan också handla om att man sover länge, men inte känner sig utvilad. Sömnbesvär är vanligt i befolkningen och får ofta många negativa konsekvenser i vardagen.

Stress & utmattning
Många människor upplever problem med hög arbetsbelastning och med att inte kunna koppla av på fritiden. Många upplever också konfliktfyllda krav mellan arbete, familj och fritid, och känner gradvis av alltmer symtom på stress och utmattning, som trötthet, koncentrationssvårigheter, humörssvängningar, tryck över bröstet, yrsel, magbesvär etc.

Ilska
Ilska kan leda till många negativa konsekvenser för relationer, arbete och hälsa.

Paniksyndrom
Paniksyndrom handlar om att man drabbas av intensiva attacker av oro/ångest med obehagliga kroppsliga symtom, som hjärtklappning, yrsel, tryck över bröstet, andnöd, känsla av att förlora kontrollen mm. Ångestattackerna och rädslan för drabbas av ångest påverkar negativt hur vi fungerar i vardagen.

Fobier
Vanliga specifika fobier är rädsla för spindlar, ormar, hundar, höjder, blod, sprutor och hissar. Fobin kan bli handikappande och leda till att man undviker vissa saker eller situationer.

Tvångssyndrom
Tvångssyndrom består av tvångstankar och olika tvångshandlingar.

Generaliserat ångestsyndrom – GAD
Generaliserat ångestsyndrom utmärks av att personen känner överdriven oro inför en mängd olika livsområden.

Posttraumatiskt stressyndrom – PTSD
Personer som utsätts för svåra upplevelser som krig, rån, våldtäkt, är med om en olycka eller en nära anhörigs död kan drabbas av starka ångestreaktioner.