Fördjupningskurs sömnbesvär

Välkomna till KBT-Centralens 2-dagarsutbildning:

Fördjupningskurs – Behandling av sömnbesvär

BAKGRUND SÖMNBESVÄR

Sömnbesvär är mycket vanligt bland befolkningen, och har ökat under de senaste åren. Att lida av sömnbesvär får ofta många negativa konsekvenser för individen, och personen kommer lätt in i en ond cirkel som kan vara svår att bryta själv. Kognitiv beteendeterapi har i flera studier visat sig vara en bra metod att hjälpa personer med sömnproblem.

SYFTE

Utbildningen riktar sig till deltagare som arbetar med KBT-behandling för sömnbesvär och/eller som har utbildning i grunderna i KBT-behandling av sömnbesvär. Kursen syftar till att ge fördjupad kunskap om sömnfysiologi, behandlingsaspekter, gruppupplägg samt sömnläkemedel. Stort utrymme ges till behandlingsaspekter utifrån klinisk vardag, och diskussion/handledning utifrån deltagarnas kliniska erfarenheter.

Kurslitteratur tillhandahålles av kursledarna.

KURSLEDARE

Marie Söderström, leg psykolog, med.dr
Ola Söderström, leg psykolog, leg psykoterapeut, handledare

Kursledarna är verksamma vid KBT-Centralen AB och Stiftelsen Stressmottningen. Båda har lång erfarenhet av behandling av sömnbesvär. Marie Söderström har disputerat vid Karolinska Institutet i ämnet sömn och stress, och är författare till böckerna ”Sömn – Sov bättre med kognitiv beteendeterapi” (2007) och ”Vila – Om den sköna konsten att varva ned” (2009).

ANMÄLAN

Anmälan görs via e-post: info@kbtcentralen.se

Deltagarantalet är begränsat.

Välkomna!