Gruppbehandling av sömnbesvär utifrån KBT

Välkomna till KBT-Centralens utbildning:

Gruppbehandling av sömnbesvär utifrån KBT

Bakgrund sömnbesvär

Sömnbesvär är mycket vanligt bland befolkningen, och har ökat under de senaste åren. Att lida av sömnbesvär får ofta många negativa konsekvenser för individen, och personen kommer lätt in i en ond cirkel som kan vara svår att bryta själv. Kognitiv beteendeterapi har i flera studier visat sig vara en bra metod att hjälpa personer med sömnproblem.

Syfte

Utbildningen syftar till att ge kunskap om hur gruppbehandling för sömnbesvär utifrån KBT kan läggas upp. Sömnfysiologi och de vanligaste sömnläkemedlen beskrivs. Fallexempel från klinisk vardag ges, och diskussion utifrån deltagares egna erfarenheter välkomnas.

Kursen kan ges under en heldag, eller över två kursdagar. Ort och lokal efter överenskommelse.

Kurslitteratur: ”Sömn – Sov bättre med kognitiv beteendeterapi” av Marie Söderström
Övrig litteratur tillhandahålles av kursledaren.

Kursledare

Marie Söderström, Leg psykolog, Med.dr

Kursledaren är verksam vid KBT-Centralen AB och  Stressmottningen i Stockholm. Marie har lång erfarenhet av behandling av sömnbesvär, både i grupp och individuellt. Marie Söderström har disputerat vid Karolinska Institutet med en avhandling kring sömn och stress och är författare till böckerna ”Sömn – Sov bättre med kognitiv beteendeterapi” och ”Vila – Om den sköna konsten att varva ned”. Under utbildningen berättar kursledarna utifrån sin kliniska erfarenhet.

Anmälan

Anmälan görs via e-post: info@kbtcentralen.se

Deltagarantalet är begränsat.

Välkomna!